Saturday, January 14, 2012

a +k + u = AKUaku manusia pelakon cerita.
di pementasan alam ciptaannya.
bukan sengaja melanggar arahan.
kadang terlupa watak dan peranan.
.aku manusia.

No comments:

Post a Comment